GELİBOLU BELEDİYE MECLİSİNDE MÜCAVİR ALAN TARTIŞMASI...

Gelibolu Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak başkanlığında gerçekleştirildi. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında mücavir alanlar konusunda Belediye Başkanı Soyuak ve CHP Grubu arasında sözlü tartışma yaşandı.

Gelibolu belediye meclisinde Mücavir Alan Tartışması...

Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde borçlanma ile ilgili Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’a yetki verilmesi oy birliği ile komisyona havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde Celal Nuri İleri Caddesi üzerinde bulunan Su Yükleme Noktası ve ATM’lerin bulunduğu alan için Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşülerek oy çokluğu ile komisyona havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde S plakalı araçlar ile ilgili plan bütçe komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin en önemli maddesi olan mücavir alanlar ile ilgili imar komisyon raporunun okunmasına geçildiğinde, raporu imar komisyon başkanı olan CHP Grup Sözcüsü Deniz Cankara okudu. Cankara, mücavir alanlarla ilgili raporu okumadan önce mücavir alan tanımları, açıklamalar ve ilkelerle ilgili bilgi verdi. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cankara, mücavir alanlarla ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından Gelibolu Belediyesi tarafından talep edilen mücavir alanların özelliklerini meclise anlattı ve red gerekçelerini okudu. Cankara, İmar Komisyonun red gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

Mücavir Alan İlkelerine Uyumsuzluk: Gelibolu merkez nüfusu 32423 kişi olan bir ilçedir ve İller Bankası ödeneklerini bu nüfus üzerinden almaktadır. Yazın ise mevcut mücavir alanlarda nüfus neredeyse 150 bine çıkmaktadır. Bu nüfus artışında bile Gelibolu Belediyesi araç ve personel olarak hizmet götürmekte ciddi zorluklar yaşamaktadır. Yaklaşık 83 bin dönüm bir arazinin Gelibolu Belediyesi Mücavir Alanına dahil edilmesi araç, gereç ve eleman açısından sınırlı olan Belediyemizi içinden çıkılmaz bir duruma düşüreceği ve Mücavir alanda kendisine tanına sorumlulukları yerine getiremeyeceği görüş ve kanaatindeyiz.

Tarım Arazileri: Gelibolu Belediyesi tarafından teklif edilen mücavir alan 6000 hektar yani

60.000 dönüm faal tarım arazisi ve meralar içermektedir. Bu tarım arazilerinin Belediye mücavirine girmesi demek, imar kontrolüne girmesi demektir. Tarım arazilerinin imara yani dolayısıyla yapılaşmaya açılması aynı zamanda bir gıda güvenliği problemi de yaratacaktır. Yapılacak yapıların tamamında foseptik çukurları tesis edilecek ve verimli topraklar zararlı atıklarla zehirlenecektir.

Köy Yerleşik Alanları ve Köy Halkına Yansıyacak Olan Olumsuzluklar: Köy Yerleşik alanlarını Belediye Mücavir Alanı’na dahil etmek, köylüye Devlet tarafından sağlanan muafiyet ve desteklere ket vurmaktır. Gelibolu Belediyesinin mücavir alan teklifinde, Köy Yerleşik Alanlarında yaşayan köy halkı, imar ve harçlar anlamında bir gelir kapısı olarak görülmüştür. Bu sebeplerle Gelibolu Belediyesi tarafından yapılan Mücavir Alan Teklifi, Güneyli, Bolayır ve Koruköy Köy Yerleşik Alanlarında bulunan köy tüzel kişiliğinin ve sonuç olarak köyde yaşayan köylünün mağdur olmasını doğuracaktır.

Mevcut Mücavir Alanların Durumu: Gelibolu Belediyesi’nin hali hazırda hizmet bekleyen ve imar kontrolü sağlayamadığı ve imar hizmeti götüremediği yaklaşık 6500 hektar alan mevcutken, ilave 8300 hektar alanın Gelibolu Belediyesi’ne ciddi bir yük doğuracağı, mevcut mücavir alanlarda sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandığı açıkça gözüken Gelibolu Belediyesi’nin ilave mücavir alanlar ile zor durumda kalacağı ve bu zor durumun doğal olarak vatandaş yansıyacağı açıktır.

Devam Eden Mücavir Alan Dava Sürecinin Tamamlanmamış Olması: Gelibolu Belediyesi tarafından yapılan Mücavir Alan teklifi dava konusu alanı da içerdiğinden, dava sürecinin etkilenmemesi, süreç tamamlandığında verilecek kararların hukuki açıdan daha doğru temellere oturtulabileceği aşikardır.

Tasarruf Tedbirlerine Aykırılık: Gelibolu Belediyesinin Mücavir Alan Teklifi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genel ilkelerinde bahsi geçen bu ifadeye tamamıyla aykırılık göstermektedir. Mevcut mücavir alanın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alanın Mücavir Alana dahil edilmesi halinde, bütçeye ilave yük oluşacak, kapsamlı bir faaliyet genişlemesine yol açacak ve iş yükünde son derece fazla bir artışa gidilmek zorunda kalınacaktır”

Başkan Soyuak, mücavir alanlar konusunda yaptığı açıklamada; “CHP Grup Sözcüsü şunu demek istiyor; 15 yılın sonunda bölgede güçlü bir belediye yapamadık. Geçmişi konuşalım ki geleceğe ders olsun diye konuşuyoruz.

Gelibolu’nun yaz aylarında 100-150 bin olduğunu biliyoruz ama bunun hiçbir planlaması yapılmamış. Gelibolu Belediyesi’nin kazancı ile ilgili de bir planlama olmamış. Mücavir alanların iptali konusunda geçmiş dönemde Mustafa beyin ve CHP grubunun yaptığı tepki vardı. Şimdi aynı durumda, CHP grubunun ‘O dönemde biz yanlış yaptık, buradan vergi alınması yanlışmış, biz niye oradan vergi alıyoruz?’ demesi de büyük bir tezattır” dedi.

‘Mevcut Yapının İmar Planlaması İçin Konuşuyoruz’

Tarım arazilerinin imara açılacağı konusu hakkında da bilgi veren Başkan Soyuak; “Tarım arazisi ile imar arazisi net belli. Nerenin imar olacağı, nerenin tarım arazisi olacağı nokta net belli. Sanki bütün alanda imar yapacakmışız algısı yapılıyor. Biz mevcut olan imar alanını düzenlemekle yükümlüyüz. Bunun da planlamasını konuşuyoruz. Bunu da yine gelip meclise soracağız. Bu alanlar Özel Çevre Koruması içindir. Devlet bize burada ne tarımdan ne de DSİ’den görüş vermez. Biz mevcut yapının imar planlaması için konuşuyoruz” dedi.

‘Harç Alma Konusunda Belediye Niye Bu Kadar İmtina Eder?’

Belediyenin ruhsat harçlarına da değinen Başkan Soyuak; “Çok merak ediyorum, niye bu kadar harç almama konusunda bir belediye imtina eder, diye. Harçları almazsanız hizmet üretemezsiniz” dedi.

Başkan Soyuak’ın bu sözüne karşılık CHP Grubu Sözcüsü Deniz Cankara da; “Hizmet tarifelerinde yazan bütün harçlar alınmıştır. Diğeri hukuksuzluktur. Biz hiçbir müteahhidi makam odamıza çağırıp sen 50 bin, sen 100 bin vereceksin demedik. Böyle bir harç toplamaktan bahsediyorsanız, bunun ismi harç değil, haraçtır. Biz kimseden haraç kesmedik” dedi. “Haraç cebine almaktır, harç devlet ve millet içindir, arasındaki fark budur” diyerek cevap verdi.

Mücavir alanlarla ilgili komisyon raporu okunurken, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile CHP Grup Sözcüsü Deniz Cankara sık sık karşılıklı olarak söylemlerine cevap verdiler. Konuşmaların ardından komisyon raporu oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde Salı ve Cumartesi pazaryeri komisyon raporu okunarak oylandı. Gündem maddelerinin dışında şehit isminin yol ya da parka verilmesi ve benzer sokak isimlerinin değiştirilmesi konusu meclis gündemine alınarak oy birliği ile komisyona havale edildi.

Temmuz ayı belediye meclis toplantısının ilk oturumu, ikinci oturumun 9 Temmuz Salı günü saat 15.00’te yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi.

ÇANAKKALE (UHA) - DOĞAN ZELOVA

BELEDİYELER

EKONOMİ